Hem / Kulturarvsdagarna 6–8 september

Kulturarvsdagarna 6–8 september

Kulturarvsdagarna är Riksantikvarieämbetets årliga temadagar som ska skapa engagemang och förståelse för kulturarvet. På museet blir det ett program med presentationer av samtidskonst som på olika sätt relaterar till idrott,

Fredag 6/9 kl. 13.00 − 13.30
Presentation av utställningen John Kørner – Running box i Konsthall 16 
Genom att använda sportens visuella språk skapar danske konstnären John Kørner i utställningen Running box en utställning som engagerar på flera plan. Kørner mäter idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, kroppen och politiken. John Kørner är född i Århus 1967 och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1992 − 1998.

Fredag 6/9 11−17, lördag 7/9 11−17, söndag 8/9 11−17
Synopsis till en film om snö, visas löpande i Riksidrottsmuseets filmsal, Olympia. Tid: 10 min.
Claes Jurander har under mer än 40 år arbetat som bildkonstnär, skulptör, illustratör, serietecknare och animatör. Här presenteras en av hans lågmält humoristiska animationer, Synopsis till en film om snö. Med utgångspunkt i ett personligt idrottsintresse berättas i denna rörliga teckning om minnet av en magisk fotbollsmatch. Claes Jurander är född i Kalmar 1948, utbildad vid Valands Konstskola 1966 − 1971 och är verksam i Stockholm.