Hem / Lärarfortbildning Idrottens kroppsideal

Lärarfortbildning Idrottens kroppsideal

Ett samarbete mellan fyra museer har gett elever möjlighet att undersöka kroppen och dess funktion på ett ämnesövergripande sätt. Vi ger förslag på hur ni kan undersöka kroppen och dess funktion på ett ämnesövergripande sätt genom att ta avstamp i ett historiskt material i form av föremål, fotografier och filmer på fyra museer. Genom att ta avstamp i ett historiskt material i form av föremål, fotografier och filmer synliggörs även nutidens kroppsideal.

• Olika utgångspunkter: samtid/dåtid personligt/allmängiltigt Sverige/världen idrott/omvärld
• Laddat ämne: ideal/normer/tabu
• Svårt ämne: anorexia, bulimi, ortodoxi, fetma, doping, utseendefixering, sexism mm

Pris: 1 500 kr (fika och lunch ingår bägge dagarna)

Program:
• Idrottens kroppsideal, behov, syfte och upplägg, introduktion
• Antikt idrottande och kroppsideal, visning
• Gymkulturen i Sydasien, visning
• Harmonising with the Cosmos, föreläsning
• Noble Savage and Eating Disorder, föreläsning
• Lacrosse, visning
• Spelar kroppen någon roll? visning
• Avslutning

Tid: 18/11 kl. 9.30-15.30 och 1911 kl. 9.30-14.30
Plats: Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 18/11och 19/11 Etnografiska museet och Riksidrottsmuseet

Anmälan: Dimitra Polidis, e-post: This is a mailto link

Medverkande:
Joachim Morath, museipedagog Östasiatiska museet
Michel Lee Curator (China, Korea and Sven Hedin Collections).
Dimitra Polidis, museipedagog, Medelhavsmuseet
Martin Schultz, Intendent Nordamerika.
Gunilla Stillström, intendent för program och pedagogik Riksidrottsmuseet