Hoppa till sidans innehåll

Så kom basketboll till Sverige

15 APR 2014 12:03
Basketboll är en av världens största bollsporter. FIBA (Internationella Basketförbundet) uppger på sin hemsida att 213 länder är medlemmar i förbundet och att sporten har över 450 miljoner utövare. Det gör sporten till den tredje största efter fotboll och volleyboll.
  • Skapad: 15 APR 2014 12:03

Ur idrottshistoriskt perspektiv är basketboll något extra speciellt. Den är nämligen bokstavligen en skrivbordsprodukt. När kanadensaren James Naismith i början av 1890-talet tjänstgjorde som gymnastiklärare i Springfield College, Massachusetts, USA, uppmanades han av skolans rektor att skapa en ny inomhusidrott för studenterna att sysselsätta sig med under vintermånaderna. På olika sätt kom han fram till att kasta en boll i en upphängd korg (engelska basket) vore något annorlunda. 

Förmodligen filade Naismith lite på hur det hela skulle gå till innan några av hans studenter, den 21 december 1891, spelade historiens första basketmatch. Året efter publicerades de första reglerna och sporten blev snabbt populär på skolor och universitet över hela USA. År 1898 kommer proffsligan National Basket League igång och drygt ett halvsekel senare, efter diverse sammanslagningar, bildas NBA, National Basketball Association.

Det är otvetydigt så att basketboll redan i början av förra seklet fick en snabb spridning till övriga delar av världen. Men när kom sporten till Sverige? Försvinnande lite är skrivet i ämnet och definitivt inget som tar ett helhetsgrepp om den svenska baskethistorien. På Basketbollförbundets hemsida framkommer att sporten ingick som en sektion i Svenska handbollsförbundet 1948 för att 1952 bilda ett eget förbund inom Riksidrottsförbundet. Däremot nämns ingenting om när spelet introducerades i landet. Självfallet måste det ha spelats basketboll i någon form innan förbundet bildades. 

Olika idrottsuppslagsverk från 1960- och 70-talen bidrar inte med någon historik annat än att förbundet bildades 1952. Svenska Wikipedia framhåller att det var lettiska flyktingar som introducerade basket i landet efter andra världskriget.

Svensk uppslagsbok från 1948 meddelar att basketboll spelades redan 1923 i Sverige, men att ”den synes ej kunna tävla med handbollen i popularitet”. Nationalencyklopedin går dock längre tillbaka i historien och påpekar att sporten introducerades ”1908 av stavhopparen Bruno Söderström, som då återvände från ett besök i USA. Spelet kom dock framför allt att utvecklas dels under åren närmast efter 1945 under inflytande av baltiska flyktingar och i Sverige verksamma amerikanska mormoner”.

Fortsätter man detektivarbetet och slår på Bruno Söderström i Nordisk familjeboks sportlexikon 1938 får vi reda på lite mer om friidrottaren, gymnasten, idrottsledaren och grundaren av Idrottsbladet. Där står om hans studieresa till USA 1908 men inget om att han introducerade basketball, däremot bowling i hemlandet. Låt oss därför fortsätta i det eminenta uppslagsverket och nu på ordet basketboll. Här rätas en del frågetecken ut. ”I Sverige blev spelet första gången bekant 1908 genom Bruno Söderström, som under en studieresa i USA samma år lärt känna det. Under benämningen korgboll förekom det därefter i primitiv form vid flera skolor men upptogs i större utsträckning och i sin moderna form först 1923 i Göteborg på initiativ av Svenska Lekförbundet – alltjämt under namnet korgboll”.

Fördjupar man sig i basketens historia i Sverige tycks alltså 1908 vara det år som basketboll introducerades, men då under namnet korgboll.

Vad som dock är mindre bekant, för att inte säga nästintill totalt okänt, för de flesta är att basketboll spelades redan på 1890-talet i Sverige och då under namnet basketball.   

År 1893 utexaminerades 25 kvinnliga gymnastikinstruktörer från Gymnastiska centralinstitutet och spreds bokstavligen talat ut över världen. De beslöt sig för att upprätthålla kontakten brevledes, berätta var de befann sig, delge varandra yrkesråd, berätta vardagshändelser och upprätthålla kamratandan från studietiden. Brevskrivandet upphörde 1943. Därefter bands de 490 breven samman i fyra volymer och blev till ”Vandringsboken”.  Materialet förvarades i Gymnastik och idrottshögskolans arkiv. Delar av brevsamlingen publicerades i mitten av 1990-talet under namnet Vandringsboken – En femtioårig brevväxling mellan kvinnor.

En av gymnastikinstruktörerna, Tekla Swedlund, skickar sitt första brev 23 april 1898. Hon berättar att hon ”- Hösten -95 reste till Amerika och stannade i åtta månader”. Hon jobbade i Baltimore och Washington, innan hon efter diverse turer hamnade i hemstaden Gävle. Tekla Swedlund hade en nyhet med sig från det stora landet i väster. ”Jag lärde mig den amerikanska leken ´Basket Ball´ - Jag önskar att de av er som har skolor ville införa leken. Jag har infört den i Gefle och den har mottagits med stormande bifall av både flickor och gossar, kvinnor och män. Vi leka ´basketball´ varje gång på Kvinnliga gymnastiska föreningen: läderboll, två höga trästolpar med en korg stadigt fäst i toppen på stolpen. Leken sysselsätter så många….Sänder gärna en utförlig beskrivning av den amerikanska boken Basket Ball. – Tycker jag gjorde ett gott kap för svenska ungdomen, när jag lärde den”. 

En annan brevskriverska är Eva Braun som den 15 oktober 1900 berättar om sina fyra år som gymnastiklärare i Baltimore, då hon även träffade Tekla, brevskriverskan ovan.  Hon skriver ”Tror att ungdom med intellektuellt arbete – mina collegeflickor är i åldern 16-22 år - skall ha muskelrörelser eller stora cirkulationsrörelser snarare. Koordinationsrörelser eller uppmärksamhetsrörelser ej för dem, då deras hjärnor redan är ansträngda och trötta: arbeta så att blodet kommer i duktigt omlopp, gärna arbeta strängt men en kort stund. Basketboll är utmärkt, då kan de ej stå och tänka på sina studier. – Barn behöver rörelser, som väcker disciplin eller uppmärksamhet”.

Vi kan alltså konstatera att såväl spelet som ordet basketball förekommer första gången i Sverige 1898. Kanske rent av 1897 eftersom Tekla Swedlund berättar att hon redan introducerat leken när hon skriver sitt brev.  

Den här typen av nya fakta kan säkerligen plockas fram ur historiens skrymslen för många andra idrotter. Även om intresset för idrottshistoria har ökat under senare år finns det fortfarande mycket kvar att leta fram. Vid en snabbscanning av specialidrottsförbundens hemsidor kan man konstatera att det inte är särskilt många som förmedlar något utförligt om sin egen historia, ibland ingenting alls. Här finns uppenbarligen stora vita fläckar för framtida forskare, såväl amatörer som akademiska, att botanisera vidare i, varför inte med stöd av förbunden själva?

Exemplet basketboll är alltså inte unikt. Dock är det mycket intressant, då sporten bevisligen kommer så pass tidigt till Sverige, endast ett par år efter att spelet uppfunnits i USA. Slutligen belyser historien ovan också genusfrågan i svensk idrotthistoria. Forskaren Eva Olofsson framhöll i sin avhandling från 1989 att ” idrott har skapats av och för män och dessutom beskrivits av män” (min kursivering). Här besannas hennes tes när det vid en källkritisk granskning framkommer att det inte var Bruno Söderström som första gången införde basketboll i Sverige utan gymnastiklärarinnan Tekla Swedlund, och det 10 år innan herr Söderström.

Liten litteraturhänvisning
Halldén, Olle, Vandringsboken – En femtioårig brevväxling mellan kvinnor, 1996

Nordisk Familjeboks Sportlexikon band 1, band 6, 1938

Olofsson, Eva, Har kvinnor en sportslig chans. Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet, 1989

Svensk Uppslagsbok, band 3, 1948www.fiba.com/https://iof1.idrottonline.se/Svenska
Basketbollforbundet/

www.sv.wikipedia.org/wiki/Basketball

www.ne.se/lang/basketboll

Skribent: Kalle Örsan
Epost: This is a mailto link