Hoppa till sidans innehåll

Nordiskt nätverk för sportmuseer


Sports Museum of Finland

Norges Olympiske Museum

Skimuseet i Holmenkollen

Forum for Idræt, Historie og Samfund fra Danmark

Hva er felles for de nordiske lands idrettshistorie, og hvordan kan våre museer samarbeide?
For et par år siden tok OL-museet på Lillehammer initiativ til å etablere et nettverk for sportsmuseene i hele Norden. Sportsmuseene er realtivt små institusjoner og har behov for å drøfte problemstillinger og lufte ideer. Nettverket møtes en gang i året med varierende temaer innen våre fagfelt.

Det første konkrete samarbeidsprosjektet ble satt i gang med et møte i Holmenkollen tirsdag 8. september 2009. Fokus var ett felles pedagogisk program for skoleelever. Det var derfor pedagogene som denne gangen samlet seg rundt møtebordet for å trekke linjene til et prosjekt som skal være av felles nordisk interesse og sette standarden for et bredt og rikt samarbeid.

Idrettsmuseet kan gjenspeile samfunnsutvikling - nasjonalt og internasjonalt mener initiativtager til nettverket og direktør ved Norges Olympiske Museum Åge Dalby. Idrettens sterke utbredelse de siste 125 år, er i aller høyeste grad en viktig del av den kulturelle utviklingen av det moderne samfunn i Norden.

Idrettsmuseene er heller ingen selvfølgelig del av landenes museumslandskap. Bare Finland og Sverige har idrettsmuseer i vid forstand. I Norge er det OL-museet som er idrettens utstillingsvindu. I Danmark er det en pågående prosess, drevet av Forum for Idræt, Historie og Samfund, som ennå ikke er avklart. Skimuseet i Holmenkollen ble invitert med til tross for at det er et spesialmuseum for ski. Erfaringen Skimuseet har opparbeidet seg gjennom mer enn 80 år med idrettsrelatert historieformidling kan være nyttig i samarbeidet.

Uppdaterad: 05 JUL 2018 11:00