Konsthall 16Konsthall 16

 

Sveriges första konsthall som skildrar mötet mellan idrott och konst finns på Riksidrottsmuseet i Stockholm. Bakom konsthallen står Tore A Jonassons stiftelse.

Läs mer

Till Riksidrottsmuseets startsida

John Kørner – Running Box

John Kørner är en av de ledande konstnärerna på den danska konstscenen. Från och med den 24 maj har du chansen att se den spännande utställningen Running Box i Konsthall 16, som bland annat använder löpning som en metafor för den generella hastighetsökningen i samhället. Kørner betraktar idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, kroppen och genuspolitiken. Enligt konstnären är sporten, med sitt visuella språk, sina färger och koder, både inflytelserik och estetisk. Läs mer

bild