Hem / Utställningar / Kommande utställningar

Kommande utställningar

24/5 – 29/9 2019: John Kørner (DK), Running Box
John Kørner skapar med sina verk en integrerad helhet av rörelse, sport, propaganda och konst. Han mäter idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, kroppen och genuspolitiken. Enligt Kørner är sporten, med sitt visuella språk, sina färger och koder, både inflytelserik och estetisk. Genom att appropriera sportens språk skapar han målningar och installationer som både underhåller och utmanar betraktaren. John Kørner är född 1967 och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1992−1998.

11 /10 2019 – 12/1 2020: Anastasia Ax (SE)
Anastasia Ax arbetar med performance, skulptur, installationer mm där teckning utgör basen för verksamheten, om än i en otraditionell form som möjliggör en ny läsning av materialen. Med sin egen kropp som främsta redskap präglas verken alltid av processen och hennes fysiska närvaro, och de förmedlar både rörelse och övervinnande av motstånd. Anastasia Ax är född 1979 och bl a utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 2000−2002 samt Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2003−2006.