Hoppa till sidans innehåll

Skolprogram


Vill du diskutera upplägget på ditt besök? Kontakta museiintendent Gunilla Stillström, 08-699 60 11, This is a mailto link.

Till priser & bokning

Introduktion till utställningen SportLab

Besök vår interaktiva utställning SportLab och låt eleverna lära sig mer om vad som händer i kroppen vid träning och vila. Här kan de testa sin fysiska förmåga och lära sig mer om hur de kan mäta sina prestationer. Boka ett besök i utställningen och få en kostnadsfri introduktion till tester och övningar. 

Tid
10 minuter

Design & mode

Hur påverkar design av utrustning, underlag och kläder idrottens utveckling? Vi studerar design och mode i idrottsvärlden. 

Idrottshistoria

Vi studerar den svenska idrottens framväxt från folkliga lekar till stora mästerskap och undersöker idrottens betydelse för samhällutvecklingen. Med internationella utblickar sätts svensk idrott in i ett globalt perspektiv. 

Idrottshistoria för hen – attityder och fördomar i idrotten

Lever vi i ett jämställt samhälle? Visningen fokuserar särskilt på genusperspektiv inom idrotten. Har kvinnor och män samma förutsättningar att idrotta och hur ser det ut i ett historiskt perspektiv? 

Kom igen – om inkludering i idrotten

Visningen fokuserar på hur olika förhållningssätt och attityder inom idrotten kan påverka vem eller vilka som känner sig välkomna och trygga i olika idrottsliga sammanhang. 

Olympiska spelen

Vi studerar de olympiska spelens historia från antiken fram till i dag. Vi diskuterar bakgrunden till den olympiska tanken och spelens framväxt. 

Spelar kroppen någon roll? 

Kroppen har alltid varit varje idrottsutövares främsta redskap. Synen på kroppen har däremot ständigt omprövats och förändrats. Kroppen manipuleras och exploateras för att leva upp till uppställda mål som ökat välbefinnande, förbättrad fysisk prestation och förbättrat utseende. Vi studerar synen på idrottskroppen utifrån kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. 

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 12:31