Hem / Skola / ÅK F–6 / Program för lärare

Program för lärare

 

Lärarfortbildning Idrottens kroppsideal

Vi ger förslag på hur ni kan undersöka kroppen och dess funktion på ett ämnesövergripande sätt genom att ta avstamp i ett historiskt material i form av föremål, fotografier och filmer på fyra museer. Genom att ta avstamp i ett historiskt material i form av föremål, fotografier och filmer synliggörs även nutidens kroppsideal.

• Olika utgångspunkter: samtid/dåtid personligt/allmängiltigt Sverige/världen idrott/omvärld
• Laddat ämne: ideal/normer/tabu
• Svårt ämne: anorexia, bulimi, ortodoxi, fetma, doping, utseendefixering, sexism mm

Pris: 1 500 kr (fika och lunch ingår bägge dagarna)

Program:
• Idrottens kroppsideal, behov, syfte och upplägg, introduktion
• Antikt idrottande och kroppsideal, visning
• Gymkulturen i Sydasien, visning
• Harmonising with the Cosmos, föreläsning
• Noble Savage and Eating Disorder, föreläsning
• Lacrosse, visning
• Spelar kroppen någon roll? visning
• Avslutning

Tid: 18/11 kl. 9.30-15.30 och 1911 kl. 9.30-14.30
Plats: Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 18/11och 19/11 Etnografiska museet och Riksidrottsmuseet

Anmälan: Dimitra Polidis, e-post: This is a mailto link

Medverkande:
Joachim Morath, museipedagog Östasiatiska museet
Michel Lee, curator (China, Korea and Sven Hedin Collections).
Dimitra Polidis, museipedagog, Medelhavsmuseet
Martin Schultz, intendent Nordamerika.
Gunilla Stillström, intendent för program och pedagogik Riksidrottsmuseet